STOP šikane

Zastaviť šikanu je jednoduché

Partneri

Úrad Komisára pre deti

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu

Liga za dušenvé zdravie