Úvod Blog

Blog

Úrad komisára pre deti nadviazal spoluprácu s Maticou Slovenska v...

Úrad komisára  pre deti nadviazal spoluprácu s Maticou Slovenska v oblasti ochrany detských práv Komisárka pre deti Viera Tomanová a predseda Matice slovenskej Marián Gešper sa stretli dňa...

Osobný asistent alebo asistent učiteľa

Komisárka pre deti (ďalej len „komisárka“) v ostatnom čase posudzovala podnet vo veci osočovania dieťaťa - žiaka základnej školy zo strany spolužiakov, ale aj učiteľov....